IMPORTANT

Începând cu 4 decembrie 2013 acest site nu mai este actualizat

Toate informaţiile privind sectorul pensiilor private, sectorul asigurărilor - reasigurărilor şi sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare sunt disponibile pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară: www.asfromania.ro.


Despre ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF este autoritatea administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanţată, care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 93/2012, prin preluarea şi reorganizarea tuturor atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). Citiţi detalii


A apărut Raportul CSA 2012

Raportul anual al CSA prezintă o analiză a indicatorilor agregaţi specifici pentru 41 societăți de asigurare care au desfășurat activitate de asigurare/reasigurare, precum şi evoluţia indicatorilor raportați de 474 brokeri de asigurare și/sau reasigurare care au transmis situațiile financiare aferente anului 2012. Citiţi detalii


Bonus-malus

Sistemul bonus-malus presupune acordarea unei reduceri denumită bonus la reînoirea poliţei, dacă asigurătorul RCA nu plăteşte despăgubiri în baza poliţei dumneavoastră de asigurare. În caz contrar, valoarea poliţei de asigurare este majorată prin aplicarea unei penalităţi denumite malus. În situaţia în care o persoană fizică ori juridică deţine în propietate mai multe vehicule, aplicarea sistemului bonus-malus se face individual pentru fiecare vehicul în parte.

Citiţi aici modul de aplicare al malusului la reînoirea asigurării RCA în cazul existenţei unei/unor daune plătite de asigurător, precum şi alte informaţii utile.


Precizări referitoare la codul RAF

Înregistrarea sau ştergerea datelor din Registrul Intermediarilor în Asigurări şi/sau Reasigurări se efectuează numai de societate (asigurător sau broker) în format electronic prin aplicaţia CSA-EWS. Citiţi detalii.


 

În atenția asigurătorilor și brokerilor

Persoanele responsabile cu aplicarea și respectarea prevederilor legale privind combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, desemnate de societățile și brokerii de asigurare, au obligația legală să urmeze o pregătire specializată în acest domeniu. Citiți mai mult ...

De interes

Telverde Dialog ASF

Consumatorii de asigurări pot contacta gratuit numărul 0-8008-25627 pentru a primi telefonic asistenţă de specialitate în vederea formulării unei petiţii privind asigurările. ATENŢIE: petiţiile nu pot fi înregistrate la acest telefon! Acestea se pot formula numai în scris şi pot fi transmise şi înregistrate la ASF numai prin poştă, email sau direct prin completarea formularului online de pe site.

NOU! Începând cu data de 2 decembrie 2013, programul de lucru al Telverde Dialog ASF este următorul: de luni până miercuri între orele 10.00 – 17.00; joi între orele 10.00 – 18.00; vineri între orele 10.00 – 14.30.


Piaţa de asigurări în T3 2013

Vă prezentăm AICI situaţiile centralizate ale pieţei asigurărilor în primele 9 luni din 2013 pe baza datelor raportate de societăţile de asigurare şi brokerii de asigurare autorizaţi.


Clase de asigurare

Click AICI pentru a vedea clasele de asigurare practicate de societăţile de asigurare autorizate.


Cursuri gratuite!

Vă puteţi înscrie la cursurile gratuite în cadrul “Programului naţional de formare profesională a specialiştilor şi intermediarilor din asigurări“. Mai multe detalii găsiţi pe www.imasig.ro.

Baza de date CEDAM

Autoritatea de Supraveghere Financiară pune la dispoziţie o bază de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto (RCA) încheiate pe teritoriul României - CEDAM.

În această bază de date poate fi verificată valabilitatea unei poliţe RCA la o anumită dată şi vizualizată societatea de asigurare care a emis poliţa.

Răspunderea pentru acuratețea datelor din CEDAM aparține exclusiv societăților de asigurare care încheie polițe RCA și care transmit aceste informații în baza de date.

Click foto pentru a accesa interfața de căutare în baza de date CEDAM.