CSA extinde categoria activelor pentru determinarea coeficientului de lichiditate

Imprimare
Joi, 27 Octombrie 2005 19:26

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), reunit în şedinţă astăzi, 27 octombrie, a hotărât să includă printre activele lichide, care sunt luate în calculul coeficientului de lichiditate a societăţilor de asigurare, valorile mobiliare tranzacţionate pe pieţele reglementate, respectiv acţiuni şi obligaţiuni corporative, precum şi titlurile de participare la fondurile deschise de investiţii, aflate în portofoliul asigurătorilor.

„Atât din punct de vedere teoretic, cât şi din experienţa practică, se poate pune în evidenţă faptul că activele în cauză nu ridică nici o problemă sub raportul lichidităţii lor”, a afirmat domnul Dan Constantinescu, membru al Consiliului CSA, care a înaintat propunerea de extindere a categoriei de active lichide.

Având însă în vedere faptul că instrumentele financiare menţionate comportă un risc specific de piaţă, Consiliul CSA a decis, din raţiuni de prudenţialitate, ca în calculul lichidităţii aceste active să fie luate în considerare numai în anumite condiţii, astfel:
• în limita a 5% din totalul valorilor mobiliare emise de aceeaşi entitate;
• obligaţiunile vor fi ponderate cu un coeficient de 0,75;
• acţiunile vor fi ponderate cu un coeficient de 0,50;
• titlurile de participare la fondurile deschise de investiţii vor fi ponderate cu un coeficient de 0,90, limita maximă de deţinere fiind de 20% din activul net pentru fiecare fond.

Valoarea cumulată a valorilor mobiliare tranzacţionate pe pieţele reglementate şi a titlurilor de participare la fondurile deschise de investiţii, admisă în calcul activelor lichide, nu va depăşi 50% din total.

Preşedintele CSA, domnul Nicolae Crişan a declarat: „Nu este prima dată când ne manifestăm încrederea în evoluţia şi potenţialul pieţei de capital, precum şi în organismul de reglementare şi control în acest domeniu. În cea de-a doua parte a anului 2003, am decis majorarea de la 20% la 50% a limitei maxime de acceptare a valorilor mobiliare tranzacţionate pe pieţele reglementate, ca active de acoperire a rezervelor tehnice nete. În funcţie de evoluţia viitoare a pieţei de capital, având în vedere şi procesul de fuziune a Bursei de Valori Bucureşti şi RASDAQ, Comisia va da dovadă de flexibilitate şi în ceea ce priveşte coeficienţii de ponderare”.

27 octombrie 2005