Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Imprimare

Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF exercită atribuţii de autorizare, reglementare, supraveghere şi control asupra societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, a societăţilor mutuale, precum şi a intermediarilor în asigurări, supravegherea asigurătorilor şi reasigurătorilor care îşi desfăşoară activitatea în sau din România, supravegherea activităţii intermediarilor în asigurări şi reasigurări, precum şi a altor activităţi în legătură cu acestea, conform prevederilor Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare, cu modificările ulterioare.

În exercitarea atribuţiilor şi prerogativelor prevăzute de legislaţie, ASF contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcţionare şi supraveghere a pieţelor, participanţilor şi operaţiunilor pe aceste pieţe şi are ca obiective:
• asigurarea stabilităţii, competitivităţii şi bunei funcţionări a pieţelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste pieţe şi în investiţiile în instrumente financiare, precum şi asigurarea protecţiei operatorilor şi investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase;
• promovarea stabilităţii activităţii de asigurare şi apărarea drepturilor asiguraţilor;
• asigurarea unei funcţionări eficiente a sistemului de pensii private şi protejarea intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor.

Conducerea, organizarea şi funcţionarea ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară este condusă de un Consiliu format din 9 membri, dintre care un preşedinte, un prim-vicepreşedinte şi 3 vicepreşedinţi, care sunt membri executivi. Fiecare dintre cei 3 vicepreşedinţi are atribuţii specifice corespunzătoare unuia dintre cele 3 sectoare de supraveghere financiară.


Componenţa nominală a Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

  • Rușanu Dan Radu - președinte, membru executiv
  • Dăianu Daniel - prim-vicepreședinte, membru executiv
  • Ursache Mircea - vicepreședinte, membru executiv - sectorul instrumentelor și investițiilor financiare
  • Moldoveanu Corneliu - vicepreședinte, membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor
  • Giurescu Ion - vicepreședinte, membru executiv - sectorul sistemului de pensii private
  • Sârbu Marian - membru neexecutiv
  • Biró Albin - membru neexecutiv
  • Marcu Gheorghe - membru neexecutiv
  • Mîrzac Marian - membru neexecutiv

 


Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

Scopul întregii activităţi a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor este apărarea drepturilor asiguraţilor şi promovarea stabilităţii activităţii de asigurare în România. Acest scop este atins prin exercitarea permanentă a principalelor atribuţii conferite de lege (autorizare, reglementare, supraveghere prudenţială şi control), precum şi a activităţii de soluţionare a reclamaţiilor asiguraţilor şi păgubiţilor împotriva societăţilor din domeniul asigurărilor, a acţiunilor de perfecţionare profesională şi de informare publică.

Misiunea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor este de a pune în aplicare legislaţia din domeniul asigurărilor imparţial, cu onestitate şi promptitudine; de a proteja, în temeiul legii, consumatorii de produse de asigurări; de a încuraja menținerea unei pieţe sănătoase a asigurărilor; de a promova necesitatea unei mai bune serviri a interesului public. În acest scop, vor fi impuse şi respectate cele mai înalte standarde de etică, profesionale şi de calitate a muncii în toate relaţiile, formale şi informale, cu persoanele, companiile și alte instituții asupra cărora au efecte politicile şi acţiunile Comisiei.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor menţine Registrul asigurătorilor și brokerilor de asigurare, Registrul intermediarilor în asigurări, precum şi Registrul actuarilor (urmaţi link-urile pentru a accesa informaţiile cuprinse în aceste registre). Anual, CSA redactează un raport care reflectă activitatea desfăşurată şi evoluţia pieţei de asigurări pe parcursul unui an calendaristic, document care este prezentat Parlamentului României. În secţiunea Centrul media/Rapoarte anuale puteţi să descărcaţi rapoartele anuale ale CSA începând cu anul 2001.

Având în vedere Strategia proprie pentru perioada 2007 – 2011, care prevede implicarea în pregătirea personalului din piața asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a înființat Institutul de Management în Asigurări (IMA) în anul 2009. IMA are ca membru fondator unic CSA și are ca principal obiectiv asigurarea în mod unitar a pregătirii, perfecţionării şi specializării profesionale a persoanelor care lucrează în domeniul asigurărilor, cât și a intermediarilor în asigurări.

De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor îndeplineşte și calitatea de administrator al Fondului de Garantare - fond care asigură protecția asiguraților și păgubiților prin preluarea obligațiilor de plată față de aceștia ale societăților de asigurare declarate în insolvență.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor pe plan extern

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor reprezintă România în organismele internaţionale de specialitate în domeniul asigurărilor, din perspectiva aportului tehnic de specialitate la elaborarea și amendarea reglementărilor europene specifice asigurărilor.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este, astfel, membru cu drepturi depline al Autorității Europene de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA), instituție care a substituit CEIOPS de la 1 ianuarie 2011, al Comitetului European pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPC), precum și al Asociaţiei Internaţionale a Supraveghetorilor în Asigurări (IAIS).

Mai multe informaţii despre relaţiile de colaborare ale CSA cu organisme internaţionale găsiţi în secţiunea Despre CSA/Relaţii de colaborare.