Autorizare

Imprimare

Potrivit Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, sunt subiecte ale autorizării de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor următoarele:

 • societățile de asigurare și/sau de reasigurare pentru a desfăşura activitatea de asigurare, reasigurare
 • brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare pentru a desfăşura activitatea de intermediere în asigurări şi/sau în reasigurări;
 • practicarea de către asigurători a claselor de asigurare;
 • practicarea de către asigurători a asigurărilor obligatorii.

Autorizare societăți de asigurare

Autorizare brokeri de asigurare
Legislația aplicabilă pentru obținerea autorizației de funcționare
 • Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul CSA nr.16/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor. (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 631 din 03/09/2012)
 • Ordinul CSA nr.20/2012 pentru completarea Normelor privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012. (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 706 din 16.10.2012).
 • Ordinul CSA nr. 6/2013 pentru modificarea si completarea Normelor privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012. (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 66 din 31.01.2013).
 • Ordin nr. 3105/2005 pentru modificarea şi completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul CSA nr.3.109/2004 (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 417 din 18/05/2005)
Autorizare pentru practicarea asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto (RCA)
 • Ordinul CSA nr.14/2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, cu modificările şi completările ulterioare. (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 858 din 6/12/2011).
 • Ordinul nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 840 din 13/12/2012.
 • Ordinul nr. 3/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2011. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 41 din 18.01.2013. 

Autorizare pentru încheierea asigurării obligatorii a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și catastrofelor naturale
 • Ordinul CSA nr.23/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea asigurătorilor pentru încheierea asigurării obligatorii a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, cu modificările ulterioare. (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.3 din 05/01/2009)
 • Ordinul CSA nr.19/2009 pentru modificarea Normelor privind autorizarea asigurătorilor pentru încheierea asigurării obligatorii a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, puse în aplicare prin Ordinul CSA nr.23/2008 (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.621 din 16/09/2009)
Legislația aplicabilă pentru obținerea autorizației de funcționare
 • Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul CSA nr.15/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare. (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.14 din 06/01/2011).
 • Ordinul CSA nr.17/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010. (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 6 din 04/01/2012).
 • Ordinul CSA nr.13/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010.(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 501 din 20/07/2012).

Aceste norme stabilesc condițiile pe care trebuie să le îndeplinească și documentele pe care trebuie să le depună o societate în vederea autorizării de către CSA ca broker de asigurare.

Cererile și declarațiile standard prevăzute de norme pot fi descărcate aici.

Precizări privind codurile CAEN

Codurile CAEN aferente brokerilor de asigurare care desfășoară numai activitatea de intermediere a produselor de asigurare și/sau de reasigurare sunt:

6621 – Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor;

6622 – Activități ale agenților și brokerilor de asigurări.

Dacă un broker de asigurare deține și aprobarea de a desfășura activități de marketing a fondului de pensii administrate privat și/sau al prospectului schemei de pensii facultative, pe lângă codurile CAEN precizate mai sus el poate adăuga și următorul cod CAEN, după îndeplinirea tuturor cerințelor legale:

6629 - Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii.

 

Taxa de autorizare

Un asigurător şi/sau reasigurător care solicită autorizarea conform prevederilor art.12 din Legea nr.32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, achită la depunerea cererii de autorizare o taxă de autorizare de 40.000 lei.(Decizia CSA nr.352/2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.408 din 19/06/2012).

Taxa de autorizare

În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare, solicitantul trebuie să achite o taxă de autorizare de 5000 lei, conform Ordinului CSA nr. 15/2010.

Termenul de soluționare a cererii de autorizare de funcționare

Potrivit Legii nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare, CSA va decide asupra acordării autorizaţiei necesare desfăşurării activităţii de asigurare sau asupra respingerii cererii de autorizare, în termen de 4 luni de la data depunerii documentaţiei complete.

Termenul de soluționare a cererii de autorizare de funcționare

Potrivit Legii nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare, CSA va decide asupra acordării autorizaţiei necesare desfăşurării activităţii în calitate de broker de asigurare şi/sau de reasigurare ori asupra respingerii cererii de autorizare, în termen de 60 de zile de la data depunerii documentaţiei complete.

 

Sunt supuse aprobării de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor:

 • modificarea documentelor sau condiţiilor pe baza cărora s-a acordat autorizarea asigurătorilor, reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare;
 • divizarea sau fuzionarea unui asigurător/reasigurător/broker de asigurare şi/sau de reasigurare autorizat în România;
 • limitarea, suspendarea sau încetarea activităţii pentru asigurători, reasigurători şi brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare, la cererea acestora;
 • persoanele semnificative ale asigurătorilor, reasigurătorilor, brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare;
 • acţionarii direcţi, indirecţi şi fondatorii pentru înregistrarea ca asigurător/reasigurător la oficiul registrului comerţului;
 • transferul de portofoliu, inclusiv pentru sucursalele societăţilor de asigurare din România, aflate pe teritoriul altor state membre, către un alt asigurător român sau către un alt asigurător ori o sucursală stabilită pe teritoriul Uniunii Europene, precum şi pentru sucursalele din România ale asigurătorilor cu sediul social în afara Uniunii Europene;
 • alte activităţi în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

BIBLIOGRAFIE

Bibliografia necesară la susţinerea interviului pentru funcţia de: