S.C. ASIGURAREA ANGLO-ROMÂNA S.A. poate continua sa administreze contractele de asigurare în vigoare

Imprimare

În vederea protejarii intereselor asiguratilor, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor a decis, saptamâna trecuta, modificarea sanctiunii aplicate S.C. ASIGURAREA ANGLO-ROMÂNA S.A. prin Decizia nr. 2676/05.12.2002, de interzicere temporara a activitatii de asigurare pentru toate clasele de asigurare pentru care a fost autorizata.

Astfel, prin Decizia nr. 2684/19.12.2002 pentru modificarea si completarea Deciziei de sanctionare nr. 2676/05.12.2002, societatii S.C. ASIGURAREA ANGLO-ROMÂNA S.A. i-au fost limitate operatiunile, în sensul ca îi este interzis sa subscrie noi contracte de asigurare pentru toate clasele de asigurare pentru care a fost autorizata, dar si sa reînnoiasca, la expirare, contractele aflate în derulare în prezent, inclusiv pe acelea care au prevazuta clauza de reînnoire automata.

Decizia nr. 2684/19.12.2002 prevede, de asemenea, obligatia societatii de a întocmi acte aditionale la contractele de asigurare în vigoare prin care sa stipuleze ca neachitarea primelor de asigurare la termenele scadente prevazute în contracte duce la rezilierea acestora. Conform hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, S.C. ASIGURAREA ANGLO-ROMÂNA S.A. va administra în continuare contractele de asigurare în vigoare pâna la expirarea acestora si va ramâne raspunzatoare pentru obligatiile asumate prin acestea.