Taxa de funcţionare

Imprimare

În conformitate cu prevederile art. 13 şi 36 din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, asigurătorii și brokerii de asigurare autorizați de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor achită, din momentul acordării autorizației de funcționare, pe durata valabilității acesteia, o taxă de funcționare, stabilită anual.

Legislația primară privind taxa de funcționare și cerințele de raportare cu privire la aceasta este completată prin:

  • Ordin nr.2/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească societăţile de asigurare şi/sau reasigurare
  • Ordin nr.3/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare
  • Ordin nr. 11/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind cuantumul şi termenul de plată a taxei de funcţionare datorate de asigurători şi de brokerii de asigurare

CUANTUMUL TAXEI DE FUNCȚIONARE (pentru asigurători și brokerii de asigurare)

Începând cu luna iulie 2009, taxa de funcționare datorată de asigurători și brokerii de asigurare este în cuantum de 0,3% din primele brute încasate de asigurători şi, respectiv, din veniturile din activitatea de brokeraj a brokerilor de asigurare.


RAPORTĂRI PRIVIND TAXA DE FUNCȚIONARE (pentru asigurători și brokerii de asigurare)

A. ASIGURĂTORI

Raportarea privind taxa de funcționare se transmite lunar, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, în conformitate cu prevederile art.2, pct.IV.1, lit.f7) din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească societăţile de asigurare şi/sau reasigurare puse în aplicare prin Ordinul nr.2/2009, modificat prin Ordinul nr. 11/2009.

PRECIZARE: Situațiile rectificative privind taxa de funcţionare se întocmesc pentru fiecare lună şi se transmit la data constatării şi înregistrării diferenţelor faţă de raportarea iniţială (a se vedea art.2, pct.IV.1, lit.f3) din Norme.

Pentru a descărca formularele de raportare privind taxa de funcţionare, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, urmaţi legătura de mai jos:

  • Formular raportare lunară asigurători: Anexa nr. 28 la Normele puse în aplicare prin Ordinul nr.2/2009
  • Formular raportare rectificativă asigurători: Anexa nr. 29 la Normele puse în aplicare prin Ordinul nr.2/2009

B. BROKERI DE ASIGURARE

Raportarea privind taxa de funcţionare se transmite trimestrial, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare expirării trimestrului, în conformitate cu prevederile art.3, pct.III, lit.e) din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare puse în aplicare prin Ordinul nr.3/2009, modificat prin Ordinul nr. 11/2009.

PRECIZARE: Situațiile rectificative privind taxa de funcţionare se întocmesc şi se transmit la data constatării şi înregistrării diferenţelor faţă de raportarea iniţială (a se vedea art.3, pct.III, lit.e3) din Norme.

Pentru a descărca formularele de raportare privind taxa de funcţionare, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, urmaţi legătura de mai jos:

  • Formular raportare brokeri de asigurare: Anexa nr. 8 la normele puse în aplicare prin Ordinul nr.3/2009
  • Formular raportare rectificativă brokeri de asigurare: Anexa nr. 9 la normele puse în aplicare prin Ordinul nr.3/2009

Asigurătorii și brokerii de asigurare care datorează taxe de funcționare, taxe de autorizare, precum și alte taxe potrivit legii vor efectua plata în contul: RO83TREZ7005025XXX007370 deschis la A.T.C.P. Municipiul București.